Tag Archives: MSP

Po pierwsze przedsiębiorcy!

Po pierwsze przedsiębiorcy!

MSP odgrywają kluczową rolę w gospodarce Polski. Stanowią 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Wytwarzają one PKB na poziomie 47,6 proc.. W porównaniu z najwyżej rozwiniętymi  państwami europejskimi Polskę dzieli duży dystans. Do wzrostu gospodarczego kraju mogą przyczynić się nowo powstające firmy,

Top