Tag Archives: polska

Fundacja LOTTO Milion Marzeń pod szczęśliwą gwiazdą!

Fundacja LOTTO Milion Marzeń pod szczęśliwą gwiazdą!

Teaser

Wraz z nadejściem nowego roku Fundacja Milion Marzeń zmieniła nazwę na Fundacja LOTTO Milion Marzeń, by podkreślić bliski związek ze swoim Fundatorem. Modyfikacji uległ także logotyp Fundacji. Fundacja rozszerzy też zakres swoich działań o obszary wspierane dopłatami przez Totalizator Sportowy.

TEEKANNE wspiera Galę Szlachetnej Paczki

Teaser

Już w piątek, 18 stycznia, odbędzie się w Warszawie Gala Finałowa SZLACHETNEJ PACZKI, podczas której podsumowana zostanie ostatnia edycja projektu, uhonorowani wolontariusze, darczyńcy, dobroczyńcy, partnerzy i wszyscy, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu  działań.

Wśród grona partnerów, których nie zabraknie …

Top