Wiadomości

Nadal duże regionalne zróżnicowanie w sile nabywczej Polaków

Nadal duże regionalne zróżnicowanie w sile nabywczej Polaków
Nadal duże regionalne zróżnicowanie w sile nabywczej PolakówMapa miesiąca GfK: zagęszczenie regionalne siły nabywczej w Polsce w 2015 rokuWarszawa, 2 marca 2015 r. – Według corocznych badań i prognoz siły nabywczej instytutu GfK, w 2015 roku polscy konsumenci będą mieć do dyspozycji łącznie ponad 997 miliardów złotych na wydatki lub oszczędności.Biorąc pod uwagę ogólną liczbę powiatów w Polsce (380), mediana wartość siły nabywczej przypadająca na jeden kilometr kwadratowy wynosi 0,61 mln złotych.Analiza siły nabywczej w przeliczeniu na kilometr kwadratowy pokazuje duże zróżnicowanie pomiędzy powiatami oraz siłę potencjału miast i powiatów o stosunkowo wysokiej gęstości zaludniania, gdzie na małym obszarze kumuluje się duży potencjał.Poniższa mapa prezentuje zagęszczenie siły nabywczej, czyli jej wartość w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. Obszary na mapie zaznaczone kolorem czerwonym charakteryzują się wysoką koncentracją pieniądza. Z kolei kolorem niebieskim zaznaczone zostały obszary o niskim zagęszczeniu siły nabywczej.Ogólna Siła Nabywcza GfK

Nadal duże regionalne zróżnicowanie w sile nabywczej Polaków

Mapa miesiąca GfK: zagęszczenie regionalne siły nabywczej w Polsce w 2015 roku

Warszawa, 2 marca 2015 r. – Według corocznych badań i prognoz siły nabywczej instytutu GfK, w 2015 roku polscy konsumenci będą mieć do dyspozycji łącznie ponad 997 miliardów złotych na wydatki lub oszczędności.

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę powiatów w Polsce (380), mediana wartość siły nabywczej przypadająca na jeden kilometr kwadratowy wynosi 0,61 mln złotych.
Analiza siły nabywczej w przeliczeniu na kilometr kwadratowy pokazuje duże zróżnicowanie pomiędzy powiatami oraz siłę potencjału miast i powiatów o stosunkowo wysokiej gęstości zaludniania, gdzie na małym obszarze kumuluje się duży potencjał.
Poniższa mapa prezentuje zagęszczenie siły nabywczej, czyli jej wartość w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. Obszary na mapie zaznaczone kolorem czerwonym charakteryzują się wysoką koncentracją pieniądza. Z kolei kolorem niebieskim zaznaczone zostały obszary o niskim zagęszczeniu siły nabywczej.

Ogólna Siła Nabywcza GfK to sprawdzony wskaźnik umożliwiający porównywanie potencjału konsumentów pomiędzy regionami czy miastami. Siła Nabywcza stanowi sumę dochodów netto gospodarstw domowych na danym terenie i dzięki temu pozwala na ich obiektywną ocenę.

Informacje o badaniu
Siła nabywcza to przypadający na osobę dochód (w tym wszelkie świadczenia otrzymywane od państwa), jaki pozostaje do jej dyspozycji po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W badaniu przedstawiono poziomy siły nabywczej na osobę w ciągu roku wyrażone w złotych oraz w postaci wartości wskaźnikowej. Wartości siły nabywczej według GfK odpowiadają nominalnemu dochodowi rozporządzalnemu, co oznacza, że wartości nie uwzględniają inflacji. W badaniu posiłkowano się danymi statystycznymi dotyczącymi dochodów, wysokości podatków, świadczeń oraz prognozami opracowanymi przez instytuty badań nad gospodarką.
Dane o sile nabywczej dostępne są dla:
•    jednostek administracyjnych: powiaty, gminy, osiedla,
•    kodów pocztowych,
•    GfK Micro Grid – siatki kwadratów,
•    GfK Address Points – bazy budynków mieszkalnych,
•    regionów handlowych,
•    stref dojazdu do lokalizacji,
•    innych niestandardowych jednostek analitycznych,
•    wszystkich państw europejskich.

A to już wiesz?  Wielkanocna Zbiórka Żywności w sklepach Lidl


dostarczył infoWire.pl

Źródło GfK Polonia. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy